CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri Tarihi 04
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri Tarihi 15:00

Bağlama Eğitimi – Yöntem ve Yaklaşımlar (Panel)
Oturum başkanı:      Prof. Adnan Koç
Konuşmacılar   :      Doç.Dr. Attila Özdek
                              Dr. Savaş Ekici

Prof. Adnan Koç
1971’de Sivas’ın Hafik ilçesinde doğdu. 1982’de İTÜ Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümünde ‘Bağlama’ eğitimine başladı. Ortaokul, lise ve üniversite tahsilini burada tamamlayıp 1992'de okul birincisi olarak mezun oldu. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1995 yılında Yüksek Lisansını,  2000 yılında da Sanatta Yeterlik programını bitirdi.  1987 yılından itibaren içlerinde İstanbul Üniversitesi İcra Heyeti, TRT’nin de bulunduğu çeşitli topluluklarda bağlama sanatçısı olarak görev aldı. Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Romanya, Japonya, Çin, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Suriye gibi çeşitli ülkelerde,  bağlama sanatçısı olarak Türkiye’yi temsil etti. Sahne ve CD çalışmalarının yanında bilgisayar destekli müzikle ilgilenip, bir çok profesyonel etkinlikte aranjör ve yönetmen olarak görev yaptı. Sempozyum, kongre, panel vb. bilimsel toplantılarda bildiriler sundu.

 

Doç.Dr. Attila Özdek                                                           
1973 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. Ankara’da halk müziği ve bağlama üzerine ilk ciddi çalışmalarını Yüksel AYOĞLU ile yaptı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin açmış olduğu özel yetenek sınavlarına girerek başarılı oldu ve Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimine başladı. 2001 yılında mezun olarak lisansüstü eğitimine başlamıştır.
Yerel ve ulusal kanallarda halk müziği geleneği ve icrasıyla ilgili çeşitli programlara bağlamasıyla katılmıştır. 2014 yılında “Bağlama İçin Etüt, Egzersiz ve Eserler” adlı bir kitabı yayınlanmıştır. 2015 yılında Türk Halk Müziği alanında Doçent unvanı almıştır. 2006 yılından beri önceleri Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olup sonradan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlanan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Ana Bilim Dalı’nda Türk Halk Müziği ve Bağlama ile ilgili lisans ve lisansüstü dersleri yürütmekte ve tez danışmanlığı yapmaktadır.

 

Dr. Savaş Çekici
1964 yılında Çemişgezek’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da sürdürürken özel olarak bağlama ve solfej dersleri aldı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında Kültür Bakanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi’nde (MİFAD) “Folklor Araştırmacısı” olarak göreve başladı. Bu kurumda çalıştığı süre içerisinde; Gaziantep, Giresun, Tekirdağ, Kayseri, Kırıkkale, Karaman ve Muğla il, ilçe ve köylerinde halk müziği derleme ve araştırma çalışmaları yaptı. 1992 yılında T.R.T. Ankara Radyosu’nun açmış olduğu sınavı kazanarak “istisna akitli bağlama sanatçısı” oldu. 1993 yılında bu görevlerini sonlandırarak Gaziantep Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarına Öğretim Görevlisi, 1996 yılında ise Sanatçı Öğretim Elemanı kadrosuna atandı. Bu kurumda bir süre; Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı, Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halk Bilimi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, Bakü Müzik İlimleri Akademisinde ise Doktora yaptı.
Ekici’nin çeşitli yörelerden derleyerek notaya aldığı ve Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan yetmiş civarında türküsü, Türk halk müziğinin çeşitli konuları ile ilgili yazmış olduğu çeşitli makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunduğu bildiriler bulunmaktadır.

 
 
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri Bilet Fiyatı Etkinlik Ücretsizdir.
Etkinliği Sosyal Medyada Paylaş!
Gelecek Etkinlikler
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
Prof. Dr. Erol Parlak Ustalık Sınıfı
12:00
04 Nisan
Detaylı Bilgi
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
Özge Çam & Evrim Yener & Gökhan Karakaya (Fuaye Konseri)
17:00
04 Nisan
Detaylı Bilgi
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
Erol Parlak ve Sinan Ayyıldız Konseri
20:00
04 Nisan
Detaylı Bilgi
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
Mehmet Erenler Ustalık Sınıfı
12:00
05 Nisan
Detaylı Bilgi
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
Geçmişten Geleceğe Bağlama (Panel)
15:00
05 Nisan
Detaylı Bilgi