CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri Tarihi 05
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri Tarihi 15:00

Geçmişten Geleceğe Bağlama (Panel)       

Oturum Başkanı: Dr.Süleyman ŞENEL
Konuşmacılar:    Öğr. Gör. Tunç BUYRUKLAR 
                         Dr. Deniz GÜNEŞ

    

 

Dr. Süleyman Şenel
Süleyman Şenel; Müzik Folkloru Araştırmacısı, Yazar, İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Görevlisi. 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı'na devam etti (1981). İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra (1986), İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mûsikî Ana Sanat Dalı Türk Halk Musikisi alanında "Yüksek Lisans” (1988) ve ardından; "Sanatta Yeterlik” (1992) eğitimini tamamladı. Çok sayıda milli ve milletlerarası kongre, sempozyum, panel ve seminere bildirilerle katıldı, konferanslar verdi. Çeşitli dergi, yıllık, gazete ve ansiklopedilerde yazıları yayımlandı.

Trakya ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinde, ayrıca Azerbaycan ve Kazakistan'da saha araştırmaları yaptı. 1000'den fazla ezgi ve ayrıca; folklorik ve etnografik materyaller derledi. Derlediği ezgilerden 400 kadarını notaya alarak, bir kısmını yayımladı. Süleyman Şenel, halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi ve Müzikoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tunç Buyruklar

29.07.1969’da İstanbul’da doğdu. 1983 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın sınavlarını kazanarak Enstrüman Yapım Bölümü’ne girdi. Konservatuvarda, enstrüman bilimi ile yaylı ve mızraplı enstrümanların yapımı konusundaki yedi yıllık (lise ve lisans) eğitimini sürdürmüş ve 1990’da Yaylı Sazlar Anasanat Dalı’ndan bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Sanat Müziği programından yüksek lisans veHaliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği programından Sanatta Yeterlik derecelerine sahiptir.

1990–1994 yılları arasında ücretli öğretim elemanı, 1994’den itibaren mezun olduğu Müzik Teknolojileri Bölümü, Çalgı Yapım Programı’nda (Öğr. Gör.) olarak çalışmaktadır. Ayrıca tuşlu sazlar (piyano) alanındaki çalışmalarına da devam etmektedir. 2001–02 yılları arasında Çalgı Yapım Bölümü, Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüş olan Tunç Buyruklar, evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Deniz Güneş
1987 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) Çalgı Eğitimi Bölümü’nü kazanan Güneş, 1993 yılında Çalgı Yüksek Bölümü’nü kazanıp, 1998 yılında lisans mezuniyetini tamamladı. 2003-2005 yıllarında TRT İstanbul Radyosu’nda saz sanatçısı olarak görev aldı. 2004 yılında İTÜ TMDK’nın Uzmanlık sınavını kazanıp 2005 yılında Uzman karşılığı Öğretim Görevlisi olarak atandı. Haliç Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını tamamlayan Güneş, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Tokat Yöresi Alevî-Bektaşî İnancında Zakirlik Geleneği” adlı doktora çalışmasını sürdürmektedir.

 
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri Bilet Fiyatı Etkinlik Ücretsizdir.
Etkinliği Sosyal Medyada Paylaş!
Gelecek Etkinlikler
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
Mehmet Erenler Ustalık Sınıfı
12:00
05 Nisan
Detaylı Bilgi
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
Erhan Uslu & Tuğçe Akyıldız & Ozan Baysal (Fuaye Konseri) Cem Doğan
17:00
05 Nisan
Detaylı Bilgi
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
CRR 2. Akademik Bağlama Günleri
“Ustalardan Türküler” Nida Ateş
20:00
05 Nisan
Detaylı Bilgi
Abdurrahim Karakoç’u Anma Konseri
Abdurrahim Karakoç’u Anma Konseri
“Osman Eriş Besteleriyle”
20:00
06 Nisan
Detaylı Bilgi
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu
BİLETLERİMİZ TÜKENMİŞTİR. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
20:00
08 Nisan
Detaylı Bilgi