Dost'a Doğru
Dost'a Doğru Tarihi 22
Dost'a Doğru Tarihi 20:00

İlâhiler, Türküler, Nefesler

Solistler
M. Sadreddin Özçimi
 "ney"
Veysel Dalsaldı "solist"
Özer Özel "mızraplı & yaylı tanbur, solist"
Coşkun Karademir "bağlama, kopuz, solist"

Karşılaştığımız her kişiyi Hızır bilmek, irfan geleneğimizin bize çok özel bir telkinidir. Ârifler, dervişler, erenler bu telkine kulak vererek asırlar boyunca şuna inanmışlardır: insan, insanın umududur.

İnsan neyi anlatacaksa evvela dost bildiğine anlatır. Sözünü de sazını da herkesten evvel dostuna sunar. Bir derde düştüğünde önce dostuna ihtiyaç duyar. Bundandır ki bizim kültürümüzde kötü gün dostluğu, iyi gün dostluğundan evladır. Kötü günde bir olan, diğer günlerde zaten birdir. Dost, Bir'dir.

Mecnun'a Leylâ'sı, Kerem'e Aslı, Yusuf'a Züleyhâ dost oldu olmasına ama bu dostluğu kuran bir Büyük Dost da vardı. İşte Anadolu'da birçok kapı, o Büyük Dost'a giden yolların başlangıç noktasıydı. Dost'a ulaşmak için bir kapıya varan, yolsuz kalmazdı. Artık bütün yollar Dost'a çıkardı.

"Allah'a giden yolların sayısı, cümle mahlûkâtın nefesleri sayısıncadır" sözü mucibince, Anadolu'yu mayalayan nice tasavvuf bahçelerinde nice bülbüller ötmüş, bin bir çeşit gül aşka gelmiş, dervişlerin yolları daima hakikat kokmuştur. Uşşâkîyye, Kadirîyye, Şâzeliyye, Rufâîyye, Şabanîyye, Celvetiyye, Yesevîyye... Tıpkı isimlerinden anlaşılacağı gibi başı farklı ama sonu aynı, Dost'a doğru giden birer yol olmuştur.

Hacı Bektâş-ı Velî, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Muhyiddin İbnü'l-Arabî , Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Şems-i Tebrizî, Niyâzî-i Mısrî, Seyyid Nesimî, Şah Hatayî, Fuzûlî, Kul Himmet ve daha nicesi; asırlardır evlerden tekkelere varıncaya dek ilâhi olmuş, türkü olmuş, nefes olmuş akıp duruyor. Bu akıştan istifade edebilenler, o en büyük Dost'a doğru yol alıyor.

Her biri kendi sanatının üstadı olmuş isimlerle, Yüce Dost'a ulaşmak niyazıyla...

Orkestra
Mustafa Tabak
"kanun"
Selçuk Erarslan "kemençe" 
Bekir Şahin Baloğlu "ud "
Yasin Özçimi "ney"
Emre Sınanmış "mey, balaban"
Uğur Önür "kemane"
Murat Süngü "çello"
Hakan Gürbüz "akustik bas"
Mert Nar "perküsyon" 
Burak Çakır "perküsyon" 
Oray Yay "perküsyon"
Ömer Arslan "perküsyon"

Dost'a Doğru Bilet Fiyatı Tam 25 - İndirimli 15
Etkinliği Sosyal Medyada Paylaş!
Gelecek Etkinlikler
Bizim Havalarımız
Bizim Havalarımız
Kerkük Halk Dansları Topluluğu
20:00
23 Kasım
Detaylı Bilgi
“Ustaların Sesi”
“Ustaların Sesi”
Hilal Özdemir & Recep Kaymak & Soner Özbilen
20:00
25 Kasım
Detaylı Bilgi
'Kökleri Anadolu'dan Yükselen Çınar'
'Kökleri Anadolu'dan Yükselen Çınar'
Ahmet Adnan Saygun 110 Yaşında
20:00
27 Kasım
Detaylı Bilgi
“Asian Voices”
“Asian Voices”
“Asian Voices” yeni nesil 3 Özbek tenordan oluşuyor.
20:00
28 Kasım
Detaylı Bilgi
“Azeri Muğam Müziği”
“Azeri Muğam Müziği”
Alim Qasımov
20:00
29 Kasım
Detaylı Bilgi