Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları
 Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları Tarihi 28
 Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları Tarihi 20:00

“Davut Sulari”
Şef: Turan Sağer

Halk ozanları, toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı olmuş ve bunları kalıcı kılmışlardır. Halk ozanlarının doğaçlama saz çalıp türkü söyleme yetenekleri vardır. Toplumdaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler, ozanın sazına, sözüne ve sesine konu olur. Ozanlar toplumun sorunlarını dile getirmek, olup biteni daha erken görmek ve gelecek nesillere mesaj vermek özellikleriyle de tanınmıştır. Böylece halka mal olmuşlardır. Ozanlık geleneğinde doğa sevgisi vardır, halk sevgisi vardır, vatan sevgisi vardır, hak sevgisi vardır. Halkın bağrından kopar ve temsil ettiği toplumun sorunlarını, mesajlarını sazıyla anlatır. Halk ozanlığı, değişen yaşam koşulları ve değer yargıları karşısında gerileme yaşasa da kültürün vazgeçilmez simgelerinden biri olma özelliğini korumuştur.

 

Davut Sulari (1925-1985)

Türk Halk Müziği Sanatçısı. Gerçek İsmi Davut Ağbaba 'dır.

Dedesinin yanında yetişti ve Sulari mahlasını kullandı. Dedesi Kaltık Mehmet Ağa tasavvuf şairiydi. Saz çalma, şiir söyleme ve türkü yakma zevkini dedesinden aldı. Âşıklar bayramının Konya'da yapılmasında emeği geçmişti. Türkü, atışma, güzelleme dallarında örnekler verdi. Doğu Anadolu'da asırlardan beri dilden dile anlatılan efsaneleri, menkıbeleri şiirleştirir; sazıyla etkili bir makam ve deyişle dost meclislerinde sunardı. Bütün ömrünü âşıklık geleneğine sadık kalarak sürdürdü. 17 yaşından başlayarak, âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden oldu. Konya Âşıklar Bayramı'nın oluşumunda yer aldı. TRT radyolarında bölge sanatçısı olarak çalıştı.

 Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları Bilet Fiyatı Tam 25 – İndirimli 15
Etkinliği Sosyal Medyada Paylaş!